Na vrh

Šolski center Postojna

Predmeti

Letnik

4.

5.

Skupaj

KT

A) Splošnoizobraževalni predmeti

       

Slovenščina

4

4

276

13

Matematika

3

3

206

10

Angleščina

4

4

276

13

Umetnost

0,86

 

30

2

Zgodovina

1,14

 

40

2

Geografija

 

1,2

40

2

Sociologija

1,14

 

40

2

Fizika

 

1,2

40

2

Kemija

 

1,2

40

2

Biologija

1,14

 

40

2

Informatika

 

2

60

3

Športna vzgoja

2

2

150

7

 Skupaj A

17,29

18,6

1238

60

B) Strokovni moduli

     

 

Načrtovanje konstrukcij

2

2

136

6

Poslovanje in organizacija

2

 

66

3

Učinkovita raba energije

2

2

136

6

Obdelava gradiv

 

2

136

6

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

4

0

140

8

Računalniško podprte tehnologije

0,5

 

140

8

Skupaj B

10,5

6

754

37

C) Odprti kurikul

       

Strojništvo

 

1,5

41

2

Orodjarstvo in avtomatizacija

1

1

138

6

Tehniška mehanika

 

2

70

4

Skupaj C

1

4,5

249

12

D) Praktično izobraževanje v šoli

3,5

4

255

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

76

 

76

3

Interesne dejavnosti

64

32

96

4

Poklicna matura

     

4

Skupaj ur  (tedensko, letno število ur)

32

33

2481

120

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2019 Šolski center Postojna Pravice pridržane.