Na vrh

Šolski center Postojna

Predmeti

Letnik

1.

2.

3.

4.

Skupaj

KT

A) Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

4

3

3,5

487

24

Matematika

3

3

3

3

383

19

Angleščina

3

3

3

3,5

417

20

Umetnost

2

     

68

3

Zgodovina

2

1

   

102

5

Geografija

2

     

68

3

Sociologija

   

2

 

68

3

Fizika

2

2

   

140

6

Kemija

2

     

70

3

Športna vzgoja

3

3

2

2

340

14

Skupaj A

23

16

13

12

2143

100

B) Strokovni moduli

Tehniško komuniciranje

4

     

140

7

Načrtovanje konstrukcij

   

2

2,5

140

6

Poslovanje in organizacija

     

2

70

3

Učinkovita raba energije

2

2

   

140

6

Lastnost materialov, primarno oblikovanje in preoblikovanje

1

     

70

3

Delovanje krmilnih in električnih 
komponent

   

2,5

 

140

7

Obdelava gradiv

1

1

   

140

6

Spajanje gradiv in toplotna obdelava

 

1

   

105

5

Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije

   

1

4

158

8

Računalniško podprte tehnologija

     

2

158

8

Orodja in naprave za množično proizvodnjo

   

1,5

 

158

8

Energetski sistemi

   

2

3

158

8

Skupaj B

8

4

9

13,5

1577

75

C) Odprti kurikul

Tehniška mehanika

 

4

2

 

198

 

Snovanje

 

2

   

66

 

Tehnologija

 

3

   

99

 

Načrtovanje proizvodnih procesov v strojništvu

   

2

1

102

 

Strojništvo

     

2

65

 

Tehniška matematika

   

1

1

65

 

Skupaj C

 

9

5

4

595

33

D) Praktično izobraževanje v šoli

2

3

6

3

495

 

Praktično usposabljanje z delom

 

152

152

 

304

14

Interesne dejavnosti

96

96

96

64

352

14

Poklicna matura

 

 

 

 

 

4

Skupaj ur (tedensko, letno število ur)

33

32

33

33

4971

240

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2019 Šolski center Postojna Pravice pridržane.