Na vrh

Šolski center Postojna

 

B. POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH/NPI/2008

Oznaka

Programske enote

Obvezno/izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Matematika

obvezno

168

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

5

Skupaj A

 

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

147

8

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

363

18

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

izbirno

470

24

M4

Upravljanje strojev in naprav

izbirno

470

24

M5

Preoblikovanje materialov

izbirno

470

24

M6

Litje materialov

izbirno

470

24

M7

Izdelava in vzdrževanje električnih inštalacij

izbirno

470

24

M8

Mehatronski sklopi

izbirno

470

24

M9

Temeljna ličarska dela

izbirno

470

24

Skupaj B

 

980

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

 

Praktični pouk

 

700

28

Č – Praktično usposabljanje z delom

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

 

152

6

D – Interesne dejavnosti

 

Interesne dejavnosti

 

96

4

E – Odprti del kurikuluma

 

Odprti kurikulum

 

437

24

Skupaj pouka (A+B+E)

 

2112

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

 

852

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

 

2208

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

 

2360

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

 

2

Skupaj kreditnih točk

 

120

 

Število tednov izobraževanja v šoli

 

66

 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

 

4

 

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

Skupno število tednov izobraževanja

 

73

 

Pojasnilo k predmetniku: 
Izbirni strokovni moduli: šola oziroma dijak izbere en modul izmed modulov M3 do M9.

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2019 Šolski center Postojna Pravice pridržane.