Na vrh

Šolski center Postojna

B.  POSEBNI DEL

1. PREDMETNIK: AVTOSERVISER

Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 213 12
P2 Matematika obvezno 213 12
P3  Tuji jezik obvezno 164 9
P4 Umetnost obvezno 33 2
P5 Naravoslovje obvezno 132 6
P6  Družboslovje obvezno 132 6
P7  Športna vzgoja obvezno 164 7
Skupaj A   1051 54
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu obvezno 99 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu obvezno 66 3
M3 Elementi konstrukcij obvezno 66 3
M4 Organizacija in poslovanje obvezno 66 3
M5 Osnove motornih vozil obvezno 124 6
M6 Električni sistemi na vozilu obvezno 134 7
M7 Podvozja in prenosne naprave obvezno 198 10
M8 Pogonski motorji obvezno 198 10
M9 Diagnostika izbirno 134 7
M10 Karoserijska oprema z diagnostiko izbirno 134 7
M11 Gospodarska vozila izbirno 134 7
Skupaj B   1085 53
Od tega minimalno za praktično izobraževanje:
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk   660 30
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu   912 37
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti   160 7
E – Odprti del kurikuluma
  Odprti kurikulum   588 27
Skupaj pouka (A+B+E)   2724 134
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)   1572 67
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)   2884 141
Skupaj (A+B+Č+D+E)   3796 178
Zaključni izpit (zaključno delo)   2
Skupaj kreditnih točk   180
 
Število tednov izobraževanja v šoli   82  
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom   24  
Število tednov interesnih dejavnosti   5  
Skupno število tednov izobraževanja   111  

Pojasnila k predmetniku:

Izbirni strokovni moduli: dijak izbere en modul izmed M9, M10 in M11.

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu.

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov.

 

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA 

Cesta v Staro vas 2

Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650

Fax: (05) 726-21-46

E-pošta: info@scpo.si

Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 - 6030704112

Copyright © 2019 Šolski center Postojna Pravice pridržane.